Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2015 12:35, số lượt xem: 340

Hai mươi sáu tuổi không thể ngờ,
Chuyện học, chuyện tình vẫn dở dang.
Ngẫm ra đời sống như là hoạ,
Bức hoạ sai lầm đành vứt đi.