Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2015 13:58, số lượt xem: 323

Thấm thoắt thời gian tựa thoi đưa,
Đông, Tây, Xuân, Hạ, đã bao mùa?
Xa nhau, cách trở, tơ hồng dứt,
Cám cảnh tịch liêu phố chiều mưa.