Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 12:35, số lượt xem: 366

Loạng choạng từ trong nhà ra phố,
Nửa đường mặt vẫn vẻ lơ ngơ.
Đôi chân nhẹ bước về công sở,
Ngày mới khởi đầu tiếp ước mơ.