Tôi chẳng tiếc gì đôi mắt đó
Tôi chỉ tiếc những dòng lệ tuôn rơi
Tôi chẳng tiếc những ngày tháng thảnh thơi
Tôi chỉ tiếc những giận hờn làm ta lớn
Tôi chẳng tiếc mình phải cô đơn
Chỉ tiếc rằng em không còn được yêu nữa.