Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 24/10/2013 13:21 bởi Vanachi
Nghiêm Vũ 嚴羽, không rõ năm sinh và mất, là thi nhân lý luận thơ Nam Tống, tự Nghi Khanh 儀卿 và Đan Khâu 丹邱, hiệu Thương lang bộ khách 滄浪逋客, người Thiệu Vũ (nay thuộc Phúc Kiến). Tính ông hào phóng, có tài nhưng không theo nghiệp khoa cử, đây đó trên giang hồ trọn đời. Tác phẩm có Thương lang thi tập 滄浪詩集, Thương lang thi thoại 滄浪詩話.