Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2008 00:08

軍城早秋

昨夜秋風入漢關,
朔雲邊月滿西山。
更催飛將追驕虜,
莫遣沙場匹馬還。

 

Quân thành tảo thu

Tạc dạ thu phong nhập Hán quan,
Sóc vân biên nguyệt mãn tây san.
Cánh thôi phi tướng truy kiêu lỗ,
Mạc khiển sa trường thất mã hoàn.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua gió thu thổi vào quan ải nhà Hán,
Phía bắc có mây, núi phía tây trăng biên ải chiếu sáng.
Càng giúp tướng quân phi ngựa đuổi theo quân giặc kiêu căng,
Quyết không để cho một ngựa giặc thoát khỏi sa trường chạy về.


Bài thơ này đã được Đỗ Phủ hoạ lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ải Hán đêm qua dậy gió thu
Non tây mây bắc ải trăng lùa
Càng xui phi tướng dồn quân dữ
Chiến trận không tha một giặc thù


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đêm qua ải Hán gió thu nhoà,
Tây lĩnh mây biên trăng ải pha.
Phi tướng càng hăng truy giặc dữ,
Chiến trường một ngựa chẳng cho qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi Hán quan gió thu chớm thổi
Bắc kéo mây, trăng dọi non tây
Tướng quân đuổi giặc như bay
Một con ngựa cũng không quay trở về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thu một tối vượt quan hà
Trăng rọi non tây chiếu ải xa
Đuổi giặc tướng quân phi vó đại
Không cho quân địch thối về nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đêm qua ải Hán gió thu đầy
Mây bắc đêm trăng khắp núi tây
Càng giục Tướng Bay đuổi địch mạnh
Chiến trường một ngựa cũng không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đêm ải Hán gió thu qua,
Trăng rọi non tây mây bắc xa.
Càng giúp tướng quân mau đuổi giặc,
Không cho quân giặc thoát về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đêm ải gió thu xa,
Non tây trăng rọi mây qua bắc trời.
Tướng quân mau đuổi giặc ngoài,
Không cho lũ giặc thoát quay chạy về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời