Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (331 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (153 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/04/2007 06:06 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/07/2007 16:34 bởi Vanachi
Nghiêm Vũ 嚴武 (năm sinh, mất không rõ), tự Tử Khanh 子卿, một kỳ sĩ ở đất Đông Ngô (đời Tam Quốc).