Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 04/04/2007 06:06 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/07/2007 16:34 bởi Vanachi
Nghiêm Vũ 嚴武 (năm sinh, mất không rõ), tự Tử Khanh 子卿, một kỳ sĩ ở đất Đông Ngô (đời Tam Quốc).