Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài dịch
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Thị Lam Luyến (68 bài)
- Mạnh Lê (8 bài)
- Huỳnh Văn Dung (9 bài)
- Vũ Thị Khương (23 bài)
- Nguyễn Tự Quý (16 bài)
Tạo ngày 03/09/2022 06:21 bởi hongha83
Nghiêm Tiến Mùi (1953 -) là quân nhân, dịch giả Hán Nôm, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội.

Tác phẩm:
- Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn, NXB Hội nhà văn, 2020)

 

Thơ dịch tác giả khác