Muốn nước Duy tân thành có tội
Minh quân lầm lỡ bởi yêu tài
Danh sĩ phơi thây như tử tội
Chiếu thư cáo bệnh đáng thương thay
Yên kinh u ám trời tăm tối
Tuyên nam tầm tã giọt mưa rơi
Đến bến Hoàng Hà thương Minh Độc
Một tấc lòng son nguyện chẳng phai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)