Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/12/2015 14:30 bởi tôn tiền tử
Nghiêm Nhân 嚴仁 tự Thứ Sơn 次山, hiệu Tiều Khê 号樵溪, người Thiệu Vũ (nay thuộc Phúc Kiến), là từ nhân đời Nam Tống. Từ của ông đa phần về tình cảm nam nữ.