TỰ TRÀO

Ngâm thành ngũ cá tự
Dụng phá nhất sinh tâm
               ĐỖ PHỦ

Thơ thẩn vào ra mấy bạn già
Về hưu dan díu với thơ ca.
Học đòi Nguyễn Khuyến chừng dăm cụ
Bắt chước Xuân Hương được mấy bà?
Sách đức dậy con : Văn tải đạo
Trang thơ tặng vợ : Bút thăng hoa
Văn chương chữ nghĩa cao vời vợi
Bối rối lòngta tuổi xế tà !
NGỌC NGUYÊN HƯNG
*Viết nên được dăm chữ
Nát cả lòng một đời!
Bài đã đăng Tạp chí Thơ Hội nhà văn.