Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2019 18:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/10/2019 08:08

Tham vọng con người đến lúc mà...
Về mo thì chắc hẳn đang ra...
Bạc vàng cũng vứt, ông đây cóc...
Ghế gủng thôi đi, tớ chẳng thà...
Khỏi hãi có người tranh bệ Tổng...
Hết lo mấy đứa muốn ngai Bà...
Đi tu tiểu vẫn cầu lên chức...
Hết cả chắc rằng chỉ có ma…


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác - tuyển chọn 2019 (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2029