Tặng chị Lakichi


Bưởi chính vụ căng tròn nắng rám
Vỏ vội phơi thơm tóc em gội đầu
Hạt xâu chuỗi đêm trông trăng đốt đuốc
Xem rước đèn, ngồi xếp bằng cạnh nhau

Đèn ông sao em cất dành năm trước
Anh tung tăng chiếc mặt nạ giấy bồi
Bánh dẻo Hàng Đường nhân đậu xanh ngọt sắc
Bài đồng dao chưa đọc đã thuộc lời

Trái hồng chín được chia giờ phá cỗ
Phẩm oản thơm mẹ đi lễ chiều hôm
Trăng rằm sáng treo quà đầy ngõ nhỏ
Háo hức đua theo trống Hội nhịp dồn…

Chuyện ngày xưa kể bao lần thành cổ tích
Lại dỗ em bằng chú Cuội – Cây đa
Ngàn năm chị Hằng vẫn thành con trẻ
Vẫn rộn ràng đón mùa trăng qua

HN 08/2011