Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/08/2021 11:20, số lượt xem: 65

Dừng chân dốc Đá trắng
Chợ họp ngang lưng trời
Gánh hàng xưa đạm bạc
Em độ thêm tiếng cười

Bó cơm lam nóng hổi
Ớt chỉ thiên dậy thì
Lợn nguyên con chạy bộ
Hạt mắc kén nhu mì

Anh quạt trọn đời trai
Nướng bắp ngô em lụm
Em chạy bong gót hài
Theo vàng hoa cải muộn

Cao cao vách đá dựng
Nắng quá say em rồi
Gió cứ lay mải miết
Bụi lan rừng về xuôi...

Lê la chiều dốc Đá
Thung Khe khói lam chiều
Đếm tình chưa em nhỉ
Bao nhiêu rồi, bao nhiêu?

Hoà Bình 12/2020