Ở trên thế giới này,
Mọi thứ đều già, cũ,
Riêng chỉ có tình yêu,
Mãi mãi còn tươi trẻ.

Ở trên thế giới này,
Đầy những trò giảo quyệt,
Nhưng chỉ có tình yêu,
Mãi ngây thơ, tinh khiết.

Chỉ cần có tình yêu,
Cá lội bơi dưới nước,
Chim bay trên bầu trời,
Ban đêm cũng trong suốt.

Nếu để mất tình yêu,
Như chiếc đàn dây đứt,
Như đèn không có dầu
Mùa hè mà lạnh buốt.