Tặng W. I.

Hồ nước mùa đông,
Cô đơn như nỗi lòng của người cao tuổi
Nỗi lòng đầy cay đắng của trần gian.

Hồ nước mùa đông,
Cạn khô như mắt của người cao tuổi
Bị đau khổ giày vò, ánh sáng tiêu tan.

Hồ nước mùa đông,
Cằn cỗi như tóc của người cao tuổi
Tóc hoa râm, lưa thưa như cây cỏ héo tàn.

Hồ nước mùa đông,
U ám như một người già buồn tủi
Người già khom mình dưới màn trời chiếu đất tối tăm.