Chỉ là một mặt phẳng
Sâu thẳm đến vô bề

Chân thật hơn ai hết
Xấu tồi chẳng giấu che

Gương trung thành với chủ
Ai cũng thấy nguyên hình

Khi mặt bừng say rượu
Hoặc khi tóc trắng tinh

Người thích gương soi mãi
Vì mong phục vụ mình

Có người luôn lẩn tránh:
Gương ngay thẳng trung trinh

Có người lại chỉ muốn
Đập vỡ gương tan tành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)