Bút cày, đói chẳng sinh nhai,
Ích gì bụng rỗng ca bài năm xe.
Nấu chữ không hết đói meo,
Phí công nấu đá chỉ treo dạ thừa.
Không cơm ăn giấy buổi trưa,
Bỏ ngũ cốc trồng táo dưa qua ngày.
Trong mơ thời thế đổi thay,
Mua bán ngọc chuyện đặt bày kinh sư.

tửu tận tình do tại