Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2021 19:38, số lượt xem: 66

命中注定良缘好
佳偶合欢酒一杯
花前月下山海誓
春宵一刻暖帐浓。

Mệnh trung trú định lương duyên hảo
Giai ngẫu hợp hoan tửu nhất bôi
Hoa tiền nguyệt hạ sơn hải thệ
Xuân tiêu nhất khắc noãn trướng nùng.

Tạm dịch:
Sinh mệnh lứa đôi vốn đã định sẵn mối lương duyên này mỹ mãn
Đôi uyên ương giai ngẫu vui mừng nâng một chén rượu hợp cẩn
Trước hoa dưới trăng cùng phát lời thề non hẹn biển
Một khắc xuân tiêu ấy, tình nồng nơi trướng ấm phù dung.