Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2021 19:32, số lượt xem: 45

花落宫廷处
云深何不知
思君出魂牵
念君入梦魇

Hoa lạc cung đình xứ
Vân thâm hà bất tri
Tư quân xuất hồn khiên
Niệm quân nhập mộng yểm

Tạm dịch:
Hoa đẹp rơi xuống nơi cung đình
Nơi ấy Mây mù sâu thẳm tại sao không hai biết
Nhớ quân mà hồn mộng du đãng
Mong quân mà nguyện vùi nhập nơi giấc mộng khó tỉnh

2021.09.25