Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 09:38

碧流寺

步步穿籬入靜幽,
松高柏老幾人遊。
花開花落非僧事,
自有清風對碧流。

 

Bích Lưu tự

Bộ bộ xuyên ly nhập tĩnh u,
Tùng cao bách lão kỷ nhân du.
Hoa khai hoa lạc phi tăng sự,
Tự hữu thanh phong đối bích lưu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Mỗi bước qua rèm vào cảnh vắng,
Tùng cao bách lão mấy ai thăm?
Mặc hoa tàn nở, tăng vô sự,
Tự có dòng trong gió mát lành


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xuyên rào từng bước vào u tĩnh
Tùng bách cao già mấy kẻ thăm
Hoa nở hoa tàn không chuyện phật
Gió lành tự có đối dòng xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Qua rào từng bước vào thâm u,
Bách lão tùng cao ai ngoạn du.
Hoa nở hoa tàn đâu chuyện Phật,
Tự có gió lành dòng biếc lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Qua rào từng bước thâm u,
Tùng cao bách lão ngoạn du ai người.
Hoa nở tàn chuyện của trời,
Gió lành tự có dòng trôi xanh mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời