Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 26/11/2006 04:08 bởi Vanachi
Ngưu Kiệu 牛嶠 (năm sinh và mất không rõ), tự Tùng Khanh 松卿, người Lũng Tây 隴西, cháu của tể tướng Ngưu Tăng Nhụ đời Đường 牛僧孺. Ông đỗ tiến sĩ đời Đường Hy Tông 唐僖宗, nhậm chức Thập di, bổ làm Thượng thư lang. Khi Vương Kiến 王建 lập nhà Tiền Thục, ông nhậm Phán quan, chức Cấp sự, nên đời sau gọi ông là Ngưu cấp sự. Ông văn chương bác học, tác phẩm có Ca thi tập 3 quyển, đều thất truyền.