Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 10:43

聞李端公垂釣回寄贈

無限荷香染暑衣,
阮郎何處弄船歸。
自慚不及鴛鴦侶,
猶得雙雙近釣磯。

 

Văn Lý Đoan Công thuỳ điếu hồi ký tặng

Vô hạn hà hương nhiễm thử y,
Nguyễn lang hà xứ lộng thuyền quy.
Tự tàm bất cập uyên ương lữ,
Do đắc song song cận điếu ky.

 

Dịch nghĩa

Hương sen toả vô hạn nhiễm vào áo,
Chàng Nguyễn ở nơi đâu bỗng đưa thuyền trở về.
Lòng thẹn không được làm khách uyên ương,
Để được ngồi bên nhau thả cần câu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hương sen vô hạn lồng trong áo,
Chàng Nguyễn bỗng về tự chốn đâu.
Lòng thẹn uyên ương không kết được,
Để cùng kề cận thả cần câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hương sen lồng áo thơm đê mê,
Chàng Nguyễn từ đâu trẩy thuyền về.
Tủi thẹn, uyên ương khôn liền cánh,
Để được buông câu ngồi cận kề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hương sen đã thấm vào khắp áo
Chàng Nguyễn chèo về chiếc thuyền câu.
Thẹn không bằng vịt bên nhau
Song đôi cùng thả cần câu an lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hương sen vô hạn áo vươn vào,
Chàng Nguyễn đưa thuyền ở chốn nao.
Lòng thẹn không làm uyên ương khách,
Bên nhau thong thả được ngồi câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời