Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 10:35

賦得江邊柳

翠色連荒岸,
煙姿入遠樓。
影鋪秋水面,
花落釣人頭。
根老藏魚窟,
枝低系客舟。
蕭蕭風雨夜,
驚夢復添愁。

 

Phú đắc giang biên liễu

Thuý sắc liên hoang ngạn,
Yên tư nhập viễn lâu.
Ảnh phô thu thuỷ diện,
Hoa lạc điếu nhân đầu.
Căn lão tàng ngư quật,
Chi đê hệ khách chu.
Tiêu tiêu phong vũ dạ,
Kinh mộng phức thiêm sầu.

 

Dịch nghĩa

Màu xanh biếc liên tiếp với bờ hoang
Dáng dấp khói sương nhập vào lầu xa
Bóng phô trương trên mặt nước mùa thu
Hoa rụng xuống đầu người đi câu
Rễ già làm hang cho cá ẩn nấp
Cành rủ xuống để thuyền khách cột
Reo vi vu trong đêm mưa gió
Giấc mộng kinh hãi càng buồn thêm

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bãi hoang màu biếc nối,
Thấp thoáng khói vào lầu.
Mặt nước thu in bóng,
Người câu hoa rụng đầu.
Rễ già cho cá nấp,
Cành rủ chạm thuyền neo.
Nghe tiếng đêm mưa gió,
Hãi hùng tỉnh mộng sâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếp bờ hoang là màu xanh biếc
Dáng như sương khói nhập lầu xa
Ảnh phô trên mặt nước thu
Hoa bay rơi xuống là là người câu
Rễ già làm hang sâu cá núp
Cành đong đưa thuyền khách buộc neo
Đêm mưa lại cất tiếng reo
Làm kinh giấc mộng lại đèo buồn thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ hoang liên tiếp biếc xanh màu,
Thấp thoáng khói sương phủ nhập lầu.
Mặt nước thu sang phô bóng sáng,
Người câu hoa rụng xuống ngay đầu.
Rễ già ẩn nấp hang cho cá,
Cành rủ để neo thuyền khách vào.
Réo rắt trong đêm mưa gió bão,
Giấc mơ kinh hãi càng thêm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời