Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2009 19:20

寄子安

醉別千卮不浣愁,
離腸百結解無由。
蕙蘭銷歇歸春圃,
楊柳東西絆客舟。
聚散已悲雲不定,
恩情須學水長流。
有花時節知難遇,
未肯厭厭醉玉樓。

 

Ký Tử Yên

Tuý biệt thiên chi bất hoán sầu,
Ly trường bách kết giải vô do.
Huệ lan tiêu yết quy xuân phố,
Dương liễu đông tây bạn khách chu.
Tụ tán dĩ bi vân bất định,
Ân tình tu học thuỷ trường lưu.
Hữu hoa thì tiết tri nan ngộ,
Vị khẳng yếm yếm tuý ngọc lâu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nghìn chén biệt ly chẳng giảm sầu
Nỗi xa trăm mối cởi làm sao
Huệ lan tàn héo nơi vườn cũ
Dương liễu đông tây thuyền khách vào
Tan hợp đã buồn mây tản mác
Cảnh tình nên học nước nông sâu
Ngay vui hoa nở đều không gặp
Say tỉnh bơ phờ chốn ngọc lâu


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nghìn chung tiễn, chẳng bớt sầu
Biết đâu gở rối, ruột đau trăm chiều
Vườn xuân lan huệ tiêu điều
Đông tây dương liễu thuyền neo khách chờ
Họp tan mây thảm bơ vơ
Ân tình theo nước hững hờ trôi xuôi
Biết không gặp buổi hoa tươi
Tỉnh say lầu ngọc khôn nguôi nổi buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngàn chén uống say sầu vẫn vậy
Lúc chia ly lòng quặn chưa an
Huệ lan tàn tạ trong vườn
Liễu dương làm bạn với thuyền đông tây
Mây lúc tụ lúc bay không định
Ân tình nên học tính sông lưu
Khó mà gặp lúc hoa khai
Chưa nguôi sầu hận uống say trên lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn chén biệt ly chẳng giủ sầu,
Lìa dài trăm kết giải làm sao.
Vườn xuân tàn héo nơi lan Huệ
Thuyền khách đông tây neo liễu vào.
Tan hợp đã buồn mây bất định,
Ân tình nên học nước dòng xuôi.
Gặp hoa đúng tiết thường không được,
Say bét chẳng nguôi sầu ngọc lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời