Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/08/2010 23:02

寄國香

旦夕醉吟身,
相思又此春。
雨中寄書使,
窗下斷腸人。
山捲珠簾看,
愁隨芳草新。
別來清宴上,
幾度落梁塵。

 

Ký Quốc Hương

Đán tịch tuý ngâm thân,
Tương tư hựu thử xuân.
Vũ trung ký thư sứ,
Song hạ đoạn trường nhân.
Sơn quyển châu liêm khán,
Sầu tùy phương thảo tân.
Biệt lai thanh yến thượng,
Kỉ độ lạc lương trần.

 

Dịch nghĩa

Sáng lại chiều, ta say rượu ngâm thơ,
Nỗi tương tư lại thêm xuân này nữa.
Trong mưa gửi người mang thư đi,
Dưới song lòng ai đang tan nát.
Cuốn rèm châu nhìn núi biếc,
Gửi nỗi sầu theo ngọn cỏ thơm mới nảy mầm.
Chia tay trên bữa tiệc đạm bạc,
Biết bao giờ bụi lại rơi trên mái nhà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sáng chiều ngâm vịnh men say,
Lại xuân này nữa, tháng ngày tương tư.
Trong mưa em gửi bức thư,
Bên song não nuột tưởng như nát lòng.
Cuốn rèm buồn ngắm núi non,
Gửi sầu theo cụm cỏ thơm nẩy chồi.
Đơn sơ, bữa tiệc chia phôi,
Ngày nào mới thấy bụi rơi mái nhà?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Than thân sáng chiều say
Tương tư thêm xuân này
Người đưa thư mưa gió
Bên song nát lòng đây.
Cuộn rèm nhìn núi biếc
Sầu vương ngọn cỏ gầy
Đạm bạc mâm tiễn biệt
Bụi nhà chi chít bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng lại chiều làm thơ, say rượu
Xuân này thêm lần nữa tương tư
Trong mưa gửi trạm phu thư
Dưới song tan nát lòng như quặn buồn
Cuốn rèm châu nhìn sườn núi biếc
Gửi nỗi sầu theo búp cỏ thơm
Chia tay bữa tiệc giàn đơn
Biết bao giờ bụi rơi trên kèo nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng chiều say rượu ta ngâm thơ,
Thêm nỗi tương tư xuân nữa mờ.
Thư gửi trong mưa người sẽ nhận,
Lòng ai dưới cửa nát tan ngờ.
Rèm châu nhìn núi biếc đang cuốn,
Gửi nỗi sầu theo thơm cỏ hoa.
Bữa tiệc chia tay trên đạm bạc,
Biết bao giờ bụi lại rơi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời