Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/08/2010 22:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 10/08/2010 22:58

江行其一

大江橫抱武昌斜,
鸚鵡洲前戶萬家。
畫舸春眠朝未足,
夢為蝴蝶也尋花。

 

Giang hành kỳ 1

Đại giang hoành bão Vũ Xương tà,
Anh Vũ châu tiền hộ vạn gia.
Hoạ khả xuân miên triêu vị túc,
Mộng vi hồ điệp dã tầm hoa.

 

Dịch nghĩa

Sông lớn ôm ngang đất Vũ Xương,
Trước bãi Anh Vũ có vạn nóc nhà.
Giấc ngủ xuân trong con thuyền vẽ tới sớm còn chưa đủ,
Lại mong hoá thành hồ điệp bay đi tìm hoa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vũ Xương, sông lớn bọc ngang qua,
Trước cồn Anh Vũ vạn nóc nhà.
Giấc xuân thuyền sớm còn chưa đủ,
Trong mơ hoá bướm thử vờn hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Vũ Xương sông bao quanh chảy
Vạn nóc nhà Anh Vũ bến sông
Giấc xuân chưa đủ, hừng đông
Mơ thành con bướm trong đồng tìm hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vũ Xương sông lớn xéo ngang qua,
Anh Vũ trước cồn vạn nóc nhà.
Giấc ngủ thuyền xuân còn chửa đủ,
Lại mong hồ điệp hoá tìm hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời