Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2009 19:13

遊崇真觀南樓,睹新及第題名處

雲峰滿目放春晴,
歷歷銀鉤指下生。
自恨羅衣掩詩句,
舉頭空羨榜中名。

 

Du Sùng Chân quán nam lâu, đổ tân cập đệ đề danh xứ

Vân phong mãn mục phóng xuân tình,
Lịch lịch ngân câu chỉ hạ sinh.
Tự hận la y yểm thi cú,
Cử đầu không tiện bảng trung danh.

 

Dịch nghĩa

Từ trên cao tận mắt thấy mà sinh cảm hứng,
Từng thí sinh thi đậu thấy rõ tên theo ngón tay chỏ.
Tự oán hận chỉ biết dệt lụa và may quần áo, không được đi thi,
Nay chỉ biết cúi đầu, không màng tới việc có tên trên bảng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mây núi trăng tròn nhả ấm xuân
Cao cao vầng bạc chiếu trăm miền
Giận thân áo lụa câu thơ khuất
Trong bảng tên nhìn chỉ mãi khen


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên cao tức cảnh bỗng sinh tình
Theo ngón thấy tên đậu thí sinh
Tự hận vá may ngăn thơ phú
Cúi đầu không tưởng bảng đề danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ cao tận mắt hứng sinh tình,
Trỏ bảng rõ tên đậu thí sinh.
Tự hận dệt may không ứng thí,
Cúi đầu chẳng nghĩ bảng tên mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời