Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Ôn Đình Quân (4)

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2009 18:59

冬夜寄溫飛卿

苦思搜詩燈下吟,
不眠長夜怕寒衾。
滿庭木葉愁風起,
透幌紗窗惜月沈。
疏散未閒終遂願,
盛衰空見本來心。
幽棲莫定梧桐處,
暮雀啾啾空繞林。

 

Đông dạ ký Ôn Phi Khanh

Khổ tứ sưu thi đăng hạ ngâm,
Bất miên trường dạ phạ hàn khâm.
Mãn đình mộc diệp sầu phong khởi,
Thấu hoảng sa song tích nguyệt trầm.
Sơ tán vị nhàn chung toại nguyện,
Thịnh suy không kiến bản lai tâm.
U thê mạc định ngô đồng xứ,
Mộ tước thu thu không nhiễu lâm.


Ôn Phi Khanh: tức Ôn Đình Quân 溫庭筠.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngâm dưới đèn khuya hứng đến sân
Giường chăn lạnh thức suốt đêm thâu
Sân buồn gió thổi cây rơi lá
Song biếc trăng chìm ánh lịnh mau
Xa cách chưa nghe tình đến chót
Thịnh suy chỉ thấy dạ ban đầu
Cây ngô chưa định nơi dừng lại
Sẻ liệng rừng chiều chiếp chiếp kêu


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dưới nến tìm thơ ngâm nhớ thương
Ngại chăn lạnh lẽo thức đêm trường.
Gió buồn cây rụng đầy sân lá
Trăng lặn ánh tà lịm lụa song.
Từ biệt chưa an đành đoạn cuối
Mất còn không rõ giữ lòng trong.
Ngô đồng nào để qua đêm đậu
chíu chít sẻ rừng tiếng vọng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới ánh đèn khổ ngâm chọn tứ
Đêm mơ màng chán ứ chăn đơn
Khắp vườn gió lộng cây buồn
Cờ bên rèm biếc cảm thương trăng tàn
Xa nhau chưa an nhàn đã toại
Thịnh hay suy tâm tại dửng dưng
Chưa ưng làm tổ ngô đồng
Sẻ kêu ríu rít rộn rừng chiều hôm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tìm thơ thương nhớ dưới đèn ngâm,
Sợ lạnh đêm trường thức đắp chăn.
Nỗi gió cây buồn sân rụng lá,
Ánh tà rèm lịm song trăng trầm.
Chưa an toại nguyện khi từ biệt,
Không rõ mất còn giữ cái tâm.
Nào biết Ngô đồng đêm tối đậu,
Sẻ kêu chiu chít vọng sơn lâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời