84.62
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 25/07/2018 09:57, số lượt xem: 376

Nước lặng chèo buông đời thôi sóng
Dập dềnh theo mái con thuyền trôi
Ôi thôi nữa đời trăng với rượu
Mượn đỡ câu thề cảm nguồn thơ
Ánh bạc trăng mòn đâu mỹ nữ
Lâu rồi không thẩm mùi hương xưa
May thay còn thấy bóng chiều đổ
Bên trời lộng gió rừng thu phai
Từng chiếc lá vàng ngã màu úa
Tình ai rảo bước gót chân ngọc
Xào xạc nghiêng đời tiếng thời gian
Văn chương trau chuốt khuông vàng ấy
Mấy tầng thước ngọc đo tình ai
Chiêm bao trở mộng giấc Hậu Đình
Như còn đâu đấy cơn tình say....

Bài thơ viết tặng nữ thi sỹ Cẩm Vân Oslo Na Uy

Ngày 25/07/2018
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai