95.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/06/2018 11:23, số lượt xem: 312

Em cuốn tình anh thả gió trời
Làm mây ngờ nghệch chẳng muốn trôi
Lá của mùa xưa chừng xa lắm
Tan tác heo may một giọng cười
Người ơi trong mơ dĩ vãng đó
Mật ngọt dâng tràn ý thơ vương
Đêm sương giận lắm ánh trăng mờ
Xôn xao đám cỏ huyệt lòng sâu...

Bài thơ viết tặng Nguyệt Xưa

Ngày 21/06/2018
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai