75.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/05/2018 06:19, số lượt xem: 291

Có con chim én buồn chao cánh
Bỏ hết bên đời cả mùa xuân
Trên mi mắt còn đọng sương mờ
Ánh chiều vương nắng bờ môi xưa
Vườn mơ hoàng yến thôi khoe giọng
Cỏ úa trở mình mây bâng khuâng
Cơn mưa nặng hạt tràn qua phím
Nốt nào đọng lại tím dương cầm...

Bài thơ viết tặng Thượng Toạ Tuệ Sỹ

Ngày 26/05/2018
Xuân Hiệp Xuân lộc Đồng nai