124.25

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 02/06/2018 08:15, số lượt xem: 347

Em có hay mùa đông trở dạ
Câu thơ nữa vời bỏ dốc cao
Nam giao oằn mình hờn núi ngự
Ngày mạ sanh anh mưa cả chiều

Cha đi chinh chiến khuất núi nhạn
Mạ lẻ đôi tà bến phà trông
Tiếng kêu chim cú buồn vườn vắng
Lạc giọng bên sông ai gọi đò

Vàng son chân thành mốc meo cũ
Phi tử bên song hương ngập ngừng
Gió lùa từng cơn buốt chăn chiếu
Ngỡ trăng dỗ mộng dìu mơ về

Đời anh đời sông xanh lòng mạ
Sông cuộn vào lòng thơ anh đó
Hương giang ướm thử sợi tơ hồng
Chắc cũng vừa áo khít yêu thương...

Ngày 02/06/2018
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai