154.53

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 02/07/2018 07:53, số lượt xem: 457

Ôi đôi mắt em đôi mắt của Eva
Trái cấm ơ hay nghịch mùa cũng chín đỏ
Từ hoang sơ ấy địa đàng vương tóc rối
Đan kín một đời thân phận kẻ Adam

Thăm thẳm hồ thu sương giăng mộng đôi bờ
Sâm cầm theo về chết dỡ cái chớp mi
Em làm lá vàng trở gió ngoài song cửa
Bên thềm xào xạc ngơ ngẫn ngọn heo may

Thời gian chậm lại mùa đông chẳng lên tiếng
Để cho thu ấy trãi dài ngõ yêu đương
Ai bảo đôi mắt viết dày trang tình sử
Ta diễn một đời không hiểu nổi nghĩa tình yêu...

Ôi đôi mắt em đôi mắt của Eva
Lửa tình thiêu cháy vườn địa đàng Adam.

Bài thơ viết tặng thi sỹ Đinh thu Hiền 01

Ngày 02/07/2018
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai