74.43

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/06/2018 10:59, số lượt xem: 375

Khăn sô ai trãi giòng thơ
Khiến mi ướt đẫm cơn mơ gọi chồng
Nồng trong hơi cũ mùa xưa
Người ơi khựng lại một trời mưa bay....


Tứ thơ viết tặng thi sỹ Cao xuân Tứ Amsterdam Holland

Nagoya Japan
Ngày 24/06/2018