Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 10/05/2014 13:21 bởi tôn tiền tử
Ngũ Đường Khuê 伍唐珪 người Nghi Xuân, Ai Châu, thơ còn 3 bài trong "Toàn Đường thi".