寒食日獻郡守

入門堪笑復堪憐,
三徑苔荒一釣船。
慚愧四憐教斷火,
不知廚裏久無煙。

 

Hàn thực nhật hiến quận thú

Nhập môn kham tiếu phục kham liên,
Tam kính đài hoang nhất điếu thuyền.
Tàm quý tứ liên giao đoạn hoả,
Bất tri trù lý cửu vô yên.

 

Dịch nghĩa

Tới thăm, cố tươi cười rồi lại cảm thương,
Ba lối mòn phủ rêu hoang, một chiếc thuyền câu.
Lệnh cấm dùng lửa nghe mà thêm tủi,
Đâu biết trong bếp tôi không có khói đã từ lâu.


Tác giả là một ẩn sĩ, gia tài chỉ có một chiếc thuyền câu. Trong một ngày hàn thực, quan đầu quận lại thăm, ông làm bài này dâng lên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông tới thăm, cố cười lại tủi
Một thuyền câu, ba lối rêu phong
Lệnh truyền cấm lửa chạnh lòng
Trên đâu có biết bếp không lâu rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vào cửa vừa vui lại chợt buồn
Lối mòn đài vắng chiếc thuyền con
Lệnh truyền cấm lửa nghe thêm tủi
Đâu biết từ lâu bếp chẳng còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời