Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
8 bài thơ
Tạo ngày 21/03/2007 19:14 bởi Vanachi
Ngô Vĩ Nghiệp 吳偉業 (1609-1672) tự Tuấn Ông 駿公, hiệu Mai Thôn 梅村, người Thái Thương 大倉 (nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Sùng Trinh thứ tư (1631) thời Minh Tự Tông và làm quan với nhà Minh một thời gian. Khi quân Thanh lật đổ nhà Minh, ông ẩn cư ở quê nhà. Năm Thuận Trị thứ 10 (1653) đời Thanh Thế Tổ, ông buộc phải tuân chiếu chỉ ra làm quan với nhà Thanh, giữ chức Quốc tử Tế tửu (đứng đầu Quốc Tử Giám), ba năm sau thì từ quan.

Ngô Vĩ Nghiệp là nhà thơ nổi tiếng trong giai đoạn thời cuối Minh đầu Thanh, đồng thời cũng giỏi cả từ, khúc, hội hoạ. Ông là thủ lĩnh của phái Lâu Đông, cùng với Tiền Khiêm Ích, Củng Chi Lộc được tôn là Giang Tả tam đại gia. Thơ ông có phong cách riêng, người sau gọi là Mai Thôn thể. Tác phẩm có Mai Thôn tập, Mai Thôn gia tàng cảo.