Tùng Lăng đường giãi nắng chiều
Đê dài như muốn bám theo bên thành
Gương hồ thoáng cũng rung rinh
Ngấn trăng cầu nọ vẽ hình lê thê
Thuế nhiều, vắng ngắt chợ quê
Có người trốn lính đi về bên sông
Xa nhau hai chục năm ròng
Danh hờ than thở nỗi lòng trong say

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)