Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2014 18:41

Suốt một ngày điểm nhỡn
Mồ hôi chảy ròng ròng
Tượng xong, lùi xa ngắm
Cười hiền như trẻ con


Nguồn: Ngô Văn Phú, Vầng trăng dấu hỏi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006