15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2014 18:33

Khói nào toả khắp mặt sông
Sương treo đầu nhánh hoa đồng thắm xinh
Líu lo kìa giọng vàng anh
Mùa xuân vắt vẻo trên nhành lộc non


Nguồn: Ngô Văn Phú, Vầng trăng dấu hỏi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006