Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạ Hoàn Thuần (3 bài)
- Bành Tôn Duật (14 bài)
- Trần Cung Doãn (14 bài)
- Khuất Đại Quân (38 bài)
- Ngô Lịch (1 bài)
Tạo ngày 09/04/2019 11:06 bởi tôn tiền tử
Ngô Triệu Khiên 吳兆騫 (1631-1684) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Hán Tra 漢槎, hiệu Quý Tử 季子, người Ngô Giang (nay thuộc Giang Tô), đỗ cử nhân năm Thuận Trị, vì án khoa trường nên ông bị đầy đến Ninh Cổ Tháp (nay là Ninh An, Hắc Long Giang) 23 năm, sau qua hoạt động của Lan Minh Châu, dùng tiền nộp được tha về. Tác phẩm có Thu già tập, Tây tào tập thi.