364.36
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
121 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Du Phong (179 bài)
- Lâu Văn Mua (102 bài)
- Trần Việt Anh (7 bài)
- Nguyễn Thiên Ngân (88 bài)
- Nồng Nàn Phố (178 bài)
Tạo ngày 26/02/2019 14:44 bởi tôn tiền tử
Ngô Trần Trung Nghĩa sinh năm 1991 tại Ninh Thuận, tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Luật - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài công việc chính là thương mại số, anh tham gia biên tập và biên dịch sách.

Các sách đã dịch và xuất bản:
- Chuyện cũ viết lại (Lỗ Tấn, NXB Văn học, 2017)
- Đường Tống truyền kỳ (Lỗ Tấn, NXB Văn học, 2018)
- Lịch sử Trung Hoa - Giao lưu và giao thông (dịch chung, Phó Lâm Tường, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018)
- Văn hoá Trung Hoa - Văn học (dịch chung, Lý Xuân Vũ, NXB Văn hoá Văn nghệ, 2018)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ai Nhị Thế phú (Tư Mã Tương Như)
  1
 2. An Dương Vương miếu (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 3. Bài số 08 • VIII (James Joyce)
  1
 4. Bắc du cảm thành (Phan Chu Trinh)
  4
 5. Cáp cáp ái hề ca kỳ 1 (Lỗ Tấn)
  2
 6. Cáp cáp ái hề ca kỳ 2 (Lỗ Tấn)
  2
 7. Cáp cáp ái hề ca kỳ 3 (Lỗ Tấn)
  2
 8. Cầm ca kỳ 2 (Tư Mã Tương Như)
  3
 9. Cấp Bành Đức Hoài đồng chí (Mao Trạch Đông)
  1
 10. Châu Giang kỷ kiến (Phạm Phú Thứ)
  2
 11. Cô gái tóc vàng • Chamber music V (James Joyce)
  3
 12. Côn Lôn nhi (Trương Tịch)
  1
 13. Cung chiêm Khải Vận sơn tác ca (Ái Tân Giác La Hoằng Lịch)
  1
 14. Dạ toạ đối nguyệt vịnh sầu (Tương An quận vương)
  1
 15. Di Đào đốc bộ (Phạm Văn Nghị (I))
  3
 16. Diệp thượng đề thi tòng uyển trung lưu xuất (Cố Huống)
  4
 17. Dự Châu ca (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 18. Dữ Tống Nguyên Tư thư (Ngô Quân)
  1
 19. Dương liễu chi - Đáp Hàn viên ngoại (Liễu thị)
  7
 20. Đạt Lưu Cầu quốc sứ (Phùng Khắc Khoan)
  1
 21. Điệu niệm Chu tổng lý (Quách Mạt Nhược)
  1
 22. Độc “Ngô Việt xuân thu” (Quán Hưu)
  2
 23. Độc “Sơn hải kinh” kỳ 10 (Đào Tiềm)
  1
 24. Hạ nhật (Thái Thuận)
  4
 25. Hạ tân lang - Độc sử (Mao Trạch Đông)
  1
 26. Hậu dạ văn Phật pháp tăng điểu (Không Hải thiền sư)
  3
 27. Hoán khê sa (Dục ký sầu tâm sóc nhạn biên) (Nạp Lan Tính Đức)
  1
 28. Hoàn Vương miếu (Phan Chu Trinh)
  3
 29. Hội chân thi (Nguyên Chẩn)
  2
 30. Hồi đáp • 回答 (Bắc Đảo)
  1
 31. Hương nhạc tạp vịnh ngũ thủ kỳ 1 - Kim hoàn (Choi Ji Won)
  1
 32. Hựu đề Lạc uyển ngô diệp thượng (Thiên Bảo cung nhân)
  6
 33. Hữu sở tư (Mao Trạch Đông)
  1
 34. Khứ thiếp tặng tiền phu (Ngô Quân)
  1
 35. Lạc lối • 迷途 (Bắc Đảo)
  1
 36. Lâm giang tiên (Dương Thận)
  26
 37. Lâm giang tiên - Cấp Đinh Linh đồng chí (Mao Trạch Đông)
  1
 38. Lâm giang tiên (Trực tự Phụng Hoàng thành phá hậu) (Chu Đôn Nho)
  1
 39. Lâu đông phú (Giang Thái Tần)
  3
 40. Lục lộ thi (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 41. Lưu biệt thứ vận xá đệ Trọng Chân (Tương An quận vương)
  1
 42. Mài dao • 磨刀 (Bắc Đảo)
  1
 43. Mãn giang hồng (Thương hải hoành lưu) (Quách Mạt Nhược)
  1
 44. Mạt Lăng hoài cổ (Nạp Lan Tính Đức)
  1
 45. Minh nguyệt tam ngũ dạ (Nguyên Chẩn)
  4
 46. Mộng du Tần cung (Thẩm Á Chi)
  3
 47. Một thời đại • 一代人 (Cố Thành)
  5
 48. Nam hương tử - Hà xứ thối Ngô câu (Nạp Lan Tính Đức)
  3
 49. Nam kha tử (Cổ thú cơ ô tập) (Nạp Lan Tính Đức)
  1
 50. Ngô Tiên Chủ (Tự Đức hoàng đế)
  2
 51. Ngu mỹ nhân - Chẩm thượng (Mao Trạch Đông)
  1
 52. Ngư ca tử kỳ 2 (Shigeno no Sadanushi)
  1
 53. Ngư ca tử kỳ 3 (Shigeno no Sadanushi)
  1
 54. Ngư ca tử kỳ 4 (Shigeno no Sadanushi)
  1
 55. Nhất hộc châu (Giang Thái Tần)
  8
 56. Niệm nô kiều - Đăng Đa Cảnh lâu (Trần Lượng)
  1
 57. Phục ký Yên Kinh đạo hữu (Khâu Xứ Cơ)
  1
 58. Phùng Khắc Khoan (Tự Đức hoàng đế)
  1
 59. Quan Hồ nhân xuy địch (Lý Bạch)
  5
 60. Quan ngư thị hữu (Tương An quận vương)
  1
 61. Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 5 (Bì Nhật Hưu)
  3
 62. Quắc quốc phu nhân (Đỗ Phủ)
  6
 63. Quỷ lỗi ngâm (Lý Long Cơ)
  2
 64. Quy quốc tạp ngâm kỳ 2 (Quách Mạt Nhược)
  2
 65. Quy tự dao - Đông dạ (Bắc Điều Âu Sở)
  2
 66. Quy tự dao kỳ 1 (Trương Hiếu Tường)
  1
 67. Quy tự dao kỳ 2 (Trương Hiếu Tường)
  1
 68. Quy tự dao kỳ 3 (Trương Hiếu Tường)
  1
 69. Sa tái tử (Vạn lý phiêu linh Nam Việt) (Chu Đôn Nho)
  1
 70. Sơn dạ (Saga-tennō)
  1
 71. Tạm biệt Khang kiều • 再别康桥 (Từ Chí Ma)
  2
 72. Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm (Lưu Vũ Tích)
  3
 73. Tặng Vương Ấu Ngọc (Liễu Phú)
  1
 74. Tất cả • 一切 (Bắc Đảo)
  2
 75. Tây giang nguyệt - Thu thu khởi nghĩa (Mao Trạch Đông)
  1
 76. Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch)
  34
 77. Thanh bình điệu kỳ 2 (Lý Bạch)
  26
 78. Thanh bình điệu kỳ 3 (Lý Bạch)
  26
 79. Thanh minh nhật đối tửu (Cao Trứ)
  1
 80. Thất tuyệt - Cải thi tặng phụ thân (Mao Trạch Đông)
  1
 81. Thiếu niên ưu hoạn (Quách Mạt Nhược)
  1
 82. Thôi nương thi (Dương Cự Nguyên)
  3
 83. Thu dạ (Tương An quận vương)
  2
 84. Thu dạ vũ trung (Choi Ji Won)
  2
 85. Thu khuê (Tương An quận vương)
  2
 86. Thuật chí (Tưởng Giới Thạch)
  1
 87. Thuỷ điệu ca đầu - Tống Chương Đức Mậu Đại khanh sứ Lỗ (Trần Lượng)
  1
 88. Thuỷ lộ thi (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 89. Thư hoài (Ngô Thế Lân)
  3
 90. Thương Ngô dao - Ly sầu (Thái Thân)
  5
 91. Tiễn Nhật Bản sứ hồi trình (Nguyễn Huy Oánh)
  1
 92. Tiên trà thuỷ ký (Trương Hựu Tân)
  1
 93. Tiếng quê • 乡音 (Bắc Đảo)
  1
 94. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)
  76
 95. Tô Hiến Thành (Tự Đức hoàng đế)
  2
 96. Tôi yêu mảnh đất này • 我爱这土地 (Ngải Thanh)
  2
 97. Tống Bột Hải vương tử quy bản quốc (Ôn Đình Quân)
  2
 98. Tống Tôn Minh tú tài vãng Phan Châu phỏng Vi Khanh (Lý Tần)
  1
 99. Triều lãng (Choi Ji Won)
  1
 100. Tự do và ái tình • Szabadság, szerelem (Petőfi Sándor)
  4
 101. Tự trào (Lỗ Tấn)
  2
 102. Ức Giang Nam (Nạp Lan Tính Đức)
  3
 103. Ức Thôi sinh (Hồng Tiêu)
  3
 104. Ước chí Tây đô khẩu chiếm (Phùng Khắc Khoan)
  2
 105. Văn Ý sách Tam Môn loan dĩ binh luân tam tao bách Chiết Giang hữu cảm (Khang Hữu Vi)
  1
 106. Vĩnh biệt • Adieu (Alfred de Musset)
  2
 107. Vịnh Dương Quý Phi (Nguyễn Tư Giản)
  3
 108. Vịnh oa (Mao Trạch Đông)
  1
 109. Vịnh Vương đại nương đới can (Lưu Yến)
  5
 110. Vọng Bồng Lai - Du hứng (Khâu Xứ Cơ)
  1
 111. Vô đề (Saigō Takamori)
  1
 112. Vô đề (II) (Liễu Phú)
  3
 113. Vô đề (III) (Liễu Phú)
  3
 114. Vô đề (Quán vu trường dạ quá xuân thì) (Lỗ Tấn)
  1
 115. Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn)
  55
 116. Vu trung hảo (Thuỳ đạo Âm Sơn hành lộ nan) (Nạp Lan Tính Đức)
  1
 117. Vương Chiêu Quân từ (Thạch Sùng)
  5
 118. Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên)
  42
 119. Xuân tình kỳ 2 (Cao Trứ)
  1
 120. Xuân vịnh (Ngô Quân)
  1
 121. Xuất Cần Giờ tấn dữ thuyền nhân tự hậu thư thử (Phạm Phú Thứ)
  1