Tặng hoạ sỹ Vi Quốc Hiệp

Đà Lạt mắt buồn
tim nhớ
hoa miên man khao khát toả hương đời.

Đà Lạt mờ sương
tràn sắc màu qua khoé mắt
tình yêu say
nghiêng ngả phượng tím cười.

Đà Lạt mơ
giấc mơ đàn cầm réo rắt
em nhớ anh như thác Pren đổ suốt đêm ngày

Cơn khát màu xanh của cây
thống lĩnh mùa mục rữa

Đà Lạt thảnh thơi
thả xuân xuống cuộc đời.


Bảo tàng Nghệ thuật TP.HCM, tháng 04 năm 2005

Nguồn: Rơi ngược, NXB Thanh niên, 2004