Danh hão vất đi, thấy thật ta,
Măng tre, nước lã chẳng nghèo mà.
Đồng im gió sớm trơ làn khói,
Núi đẫm sương mai rỡ sắc hoa.
Chuyện phiếm bạn hiền say biết mấy,
Rượu ngon xuân mới quý bằng ba.
Ví không ai kẻ chung vui với,
Chẳng ngại hươu nai bạn núi xa.

tửu tận tình do tại