Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 13/11/2009 07:02

樂圃朝耕

半畝丘園藥徑開,
黃苖纔嫩草還萊。
深菑不覺連雲刷,
固本寧辭冒雨培。
拂檻藍花紅上臉,
遶田蒿葉綠侵鰓。
放耡時徬松陰坐,
野鳥枝頭作意催。

 

Lạc Phố triêu canh

Bán mẫu khâu viên dược kính khai,
Hoàng miêu tài nộn, thảo hoàn lai.
Thâm truy bất giác liên vân loát,
Cố bản ninh từ mạo vũ bồi.
Phất hạm lam hoa hồng thướng kiểm,
Nhiễu điền hao diệp lục xâm tai.
Phóng sừ thời bạng tùng âm toạ,
Dã điểu chi đầu tác ý thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Giáo

Nửa mẫu vườn gò mở lối ra,
Lúa non mơn mởn, cỏ rườm rà.
Bừa sâu nhỗ cỏ dày chằng chịt,
Gốc vững phòng mưa quá đậm đà.
Hoa đỏ đầy cành, hồng cả má,
Cỏ xanh vòng ruộng, biếc quanh bờ.
Bỏ bừa, ngồi gốc cây tùng nghỉ,
Chim đậu trên cành hót giục ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn gò nửa mẫu mở ra,
Lúa non mơn mởn, cỏ ra rườm rà.
Bừa sâu tẫy cỏ dày mò,
Phòng mưa vun gốc đậm đà vững cây.
Má hoa hồng cả cành đầy,
Cỏ xanh vòng ruộng, biếc quây quanh bờ.
Bỏ bừa, tùng gốc nghỉ ngơi,
Trên cành chim đậu hót lời giục ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời