Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2009 19:38

曉起

念頭分舜蹠,
天際別陰陽。
莫怪群生急,
紅輪亦太忙。

 

Hiểu khởi

Niệm đầu phân Thuấn Chích
Thiên tế biệt âm dương
Mạc quái quần sinh cấp
Hồng luân diệc thái mang

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trong lòng chia Thuấn Chích
Trời đất tách âm dương
Chớ lạ loài người vội
Vầng dương cũng vội vàng


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng người Thuấn Chích rõ phân,
Đất trời tách biệt dương âm hai đàng,
Loài người chớ lạ vội vàng
Vầng hồng cũng vội, rộn ràng ngày đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng đã sớm chia ra Thuấn, Chích
Đất trời cũng tách biệt âm dương
Lạ chi người lại hay nôn nóng
Cho đến vầng dương cũng vội vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời