Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Mai Xuân Hải (1 bài)
Tạo ngày 04/11/2019 14:51 bởi hongha83
Ngô Thầm 吳忱 (?-?) tự Động Sơn 洞山, thuỵ Hoè Hiên 槐軒, người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn (nay thuộc huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh), không rõ năm sinh và mất. Ông đỗ khoa Quý Sửu Hồng Đức thứ 24 (1493), làm quan trải các chức Đông các Hiệu thư, Hàn Lâm viện thị thư, thăng đến Tả thị lang, được tặng Thái bảo.

Tác phẩm:
- Quỳnh uyển cửu ca, đồng tác giả, có 8 bài hoạ
- Lời bình bài Quân đạo của Lê Thánh Tông