Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 18:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/09/2008 19:04

Viên cư kỳ 1

Yên ảnh hoà vân nhập thụ thâm
Đề cưu nhiễu loạn bất thành âm
Hoa khai hoa tạ đông tây thụ
Vân khứ vân lai viễn cận lâm
Cố quốc thuần lô cao sĩ tứ
Hoang viên tùng cúc cổ nhân tâm
Khách lai vi dạo hàn huyên sự
Cộng hướng lan can phách án ngâm

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khắc Mai

Bóng khói cùng mây lẫn khóm cây
Vịt kêu xao xác rộn ràng bầy
Đông tây hai phía hoa tàn nở
Rừng núi gần xa mây tiếp bay
Cá vược rau thuần lòng ẩn sĩ
Vườn hoang tùng cúc ý xưa nay
Khách thăm chẳng kể câu tâm sự
Cùng gõ bàn ngâm, nhịp phách tay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ảnh khói hoà mây lẫn khóm cây,
Vịt kêu nhiễu loạn xác xao rầy.
Đông tây hai phía hoa tàn, nở,
Rừng núi gần xa mây lại qua.
Cá vược rau thuần lòng cố quốc,
Tùng cúc vườn hoang ý trước nay.
Khách thăm chẳng kể hàn huyên chuyện,
Cùng gõ lan can nhịp phách tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời