Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 03:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/11/2010 10:17

Thu nhật thôn cư tức sự

Viễn phố thu thâm quá tận hoa
Bạch vân nhàn bạn dã nhân gia
Phong phiêu trì ảnh long tôn hý
Nhật đãng liêm tu yến tử tà
Kiện bộc canh hoàn xuyên mạch giải
Tiểu đồng mục khứ hiệp sương nha
Sơ song tĩnh kỷ hồn vô sự
Sổ quyển Đường thi nhất trản trà

 

Dịch nghĩa

Vườn ngoài xa, thu đã muộn, hoa tàn hết cả
Những chòm mây trắng lửng lơ, diễu theo xóm làng quê
Ngọn gió thoảng trên ao làm cho cây tre non múa tít
Ánh mặt trời tà chườm lên in hình con én bay là là (mặt đất)
Bác nông phu khoẻ mạnh về đồng xách xâu cua béo
Chú mục đồng bé nhỏ trở lại lúc tiếng quạ kêu sương
Mình ngồi im trên ghế, trước song thưa, hình như rỗi việc
Chỉ có mấy quyển thơ Đường và một chén trà

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tham Tuyền

Vườn xa, thu muộn, hết mùa hoa
Mây trắng đồng quê diễu cạnh nhà
Gió phẩy lòng ao, tre múa tít
Nắng rờn cánh liếp, én bay sà
Nông phu về xách xâu cua béo
Mục tử lui theo tiếng quạ già
Lặng lẽ song thưa ngồi rỗi việc
Đường thi mấy quyển, một khay trà


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, NXB Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thu muộn, vườn quê rụng hết hoa
Nhởn nhơ mây trắng quyện bên nhà
Gió lay bóng nước tre vui múa
Nắng rỡn tua rèm én liệng sa
Trẻ nhỏ rong trâu mang cánh sáo
Thợ cày xong buổi xách xâu cua
Song thưa, ghế lặng không vương bận
Một quyển Thơ Đường, một chén trà


Nguồn: Ngô Thì Sĩ (Trần Thị Băng Thanh), NXB Hà Nội, 1987.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn ngoài thu muộn xa tàn hoa,
Mây trắng diễu bay làng xóm xa.
Ngọn gió thoảng ao tre múa tít,
Ánh trời bóng xế én bay là.
Lực điền về ruộng xách cua béo,
Mục tử lại khi quạ kêu già.
Song trước thưa ngồi như rỗi việc,
Thơ Đường mấy cuốn một ly trà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời